کوفته گریل

کوفته گریل

یک لذت خوب برای 7 سال تا 70 . کوفتاهای کبابی از گوشت گاو مخصوص تهیه می شوند و با پوره سیب زمینی و سبزیجات فصلی سرو می شوند

مواد تشکیل دهنده

کوفتا کبابی ، سیب زمینی له شده ، سبزیجات فصلی