ساندوِیچ کامرو

ساندوِیچ کامرو

اگر ساندویچی با مواد فراوان و مزه های متفاوت دوست دارید ، کامرو مناسب شما است

مواد تشکیل دهنده

نان ساندویچی ، سوسیس ، سالامی ، پنیر چدار