پودینگ برنج

پودینگ برنج

مثل اینکه مادر پخته است ! ما پودینگ برنج سنتی خود را روزانه با شیر مخصوص تهیه می کنیم و هر روز تازه سرو می کنیم.

مواد تشکیل دهنده