بشقاب پاستا مرغ با سس کاری

بشقاب پاستا مرغ با سس کاری

مرغ با سس کاری به همراه پاستا با پپرونی در رنگ های مختلف و سالاد کاهو ترکیب شده تا هر سلیقه ای را راضی کند.

مواد تشکیل دهنده

تکه های مرغ سس دار شده با کاری ، پاستا ، کاهو، پپرونی