بشقاب مرغ و پاستا با سس خردل

بشقاب مرغ و پاستا با سس خردل

انتخاب برای کسانی که سلیقه های مختلف را دوست دارند امتحان کنند! ظرف مرغ و پاستا با سس خردل

مواد تشکیل دهنده

تکه های مرغ با سس خردل ، پاستا ، کاهو