بشقاب پاستا با مرغ با سس مکزیکی

بشقاب پاستا با مرغ با سس مکزیکی

این غذا مخصوص عاشقان طعم و مزه ادویه خواهد بود. ظرف غذای مرغ و ماکارونی مکزیکی

مواد تشکیل دهنده

قطعات مرغ سس دار شده با طمع مکزیکی، ماکارونی ، کاهو