سیب تامبولی 3 چاشنی

سیب تامبولی 3 چاشنی

در قسمت توضیحات متن زیر نوشته شود: سیب زمینی ویژه سیب تامبولی ، مخلوط شده با کره و پنیر مخصوص. 3 چاشنی را بر روی آن قرار داده و سیب تامبولی 3 چاشنی خود را ایجاد کنید.

مواد تشکیل دهنده

کره مخصوص، پنیر مخصوص، سیب زمینی مخصوص سیب تامولی، سه چاشنی اضافی