سیب تامبولی کودک

سیب تامبولی کودک

سیب زمینی ویژه مخلوط با کره و پنیر مخصوص. طعم و مزه باعث تعجب شما می شود.

مواد تشکیل دهنده

کره مخصوص ، پنیر مخصوص ، سیب زمینی مخصوص سیب تامبولی