سیب تامبولی مخلوط

سیب تامبولی مخلوط

سیب زمینی مخصوص سیب تامبولی مخلوط با کره و پنیر را با انواع سس ها و سالادهای روزانه مخلوط کرده و میل کنید

مواد تشکیل دهنده

کره مخصوص، پنیر مخصوص، سیب زمینی مخصوص سیب تامبولی با همه چاشنی ها