سیب تامبولی مرغ

سیب تامبولی مرغ

سیب زمینی مخصوص سیب تامبولی مخلوط با کره و پنیر مخصوص به همراه مرغ طمع دار شده که طعم و مزه ی خاصی را ایجاد می کند.

مواد تشکیل دهنده

کره مخصوص ، پنیر مخصوص ، سیب زمینی مخصوص سیب تامبولی ، مرغ مزه دار شده