سیب تامبولی اسپایسی

سیب تامبولی اسپایسی

سیب زمینی ویژه سیب تامبولی مخلوط با کره و پنیر مخصوص. طعم و مزه ی آن باعث تعجب شما می شود.

مواد تشکیل دهنده

کره مخصوص ، پنیر مخصوص ، سیب زمینی مخصوص سیب تامبولی ، ادویه