ساندویچ رژیمی

ساندویچ رژیمی

ساندویچ رژیمی یک اصل مهم در وعده های صبحانه و استراحت کسانی است که به فرم اهمیت می دهند .

مواد تشکیل دهنده

نان ، خمیر زیتون ، پنیر سفید ، گوجه فرنگی ، کاه