سالاد تن ماهی

سالاد تن ماهی

منوی رژیمی مخصوص برای کسانی که می خواهند غذای سالم بخورند! سالاد ماهی تن یک انتخاب خوشمزه همراه با سبزیجات تازه و سس مخصوص

مواد تشکیل دهنده

ماهی تن ، کاهو ، زیتون سیاه ، ذرت ، گوجه فرنگی ، با سس مخصوص