تُست سوسیس و پنیر

تُست سوسیس و پنیر

برش های سوسیس مخصوص ، پنیر قطعه قطعه شده خوش مزه و نان تست

مواد تشکیل دهنده

نان تست ، پنیر چدار و سوسیس خرد شده