تُست سوسیس

تُست سوسیس

برش های سوسیس مخصوص را درون تست قرار دهید و لذت ببرید.

مواد تشکیل دهنده

نان تست ، سوسیس خرد شده