تست آیوالیک

تست آیوالیک

این مورد علاقه کسانی است که مواد فراوان را ترجیح می دهند. ما تکه های خوشمزه سوسیس ، سالامی ، پنیر چدار ، گوجه فرنگی ، ترشی را تهیه کرده و در نان معروف آوالیک قرار می دهیم. به صورت اختیاری با سالاد آمریکایی سرو می شود

مواد تشکیل دهنده

نان آیوالیک ، سوسیس خرد شده ، سالامی ، پنیر چدار ، گوجه فرنگی ، خیار شور ، سالاد انتخابی آمریکایی