بال کبابی

بال کبابی

بال مرغ سوخاری شده¬¬ی ترد و پوشیده از سس ویژه سیب تامبولی که به تنهایی یک وعده غذایی کامل است.

مواد تشکیل دهنده

بال مرغ سوخاری با سس مخصوص ، سیب زمینی سرخ شده ، سس