آقای گورالی!

آقای گورالی!

اگر شما هم نمی توانید سالاد آمریکایی را کنار بگذارید ، پس باید آقای گورالی را امتحان کنید ، ساندویچ سوسیس با سالاد آمریکایی

مواد تشکیل دهنده

نان ساندویچی ، سوسیس سس مخصوص ، سالاد آمریکایی ، ترشی ، سس گوجه فرنگی