اخبار

سیب تامبولی در حال آماده سازی زیرساخت‌ها برای راه اندازی نمایندگی‌های خود در کشور و در حال مذاکره با

سرمایه‌گذاران و علاقمندان به توسعه این کسب و کار در ایران است.